Prof. Dr. YAŞAR ŞENLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. YAŞAR ŞENLER

T: (0282) 250 2666

M ysenler@nku.edu.tr

W ysenler.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2003-
Yrd. Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1993-
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1983-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretim Üyeliği MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2017-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENLER Y., • Unutulmuş Bir Yazarımız: Muhiddin Mekkî, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol. 4, pp. 1-16, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ŞENLER Y., Su Aynasında Üç Şair, Türkoloji Dergisi, vol. 14, pp. 121-159, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ŞENLER Y., Yaşam ve Ölüm Çerçevesinde Cahit Sıtkı-II, Türk Dili, vol. 2001, pp. 72-85, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ŞENLER Y., Yaşam ve Ölüm Çerçevesinde Cahit Sıtkı-I, Türk Dili, vol. 2000, pp. 647-656, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ŞENLER Y., Yahya Kemal’in Gözüyle Kültür ve Medeniyetimiz, Berceste, ss. 46-47, 2008.
Özgün Makale
2. ŞENLER Y., Ahmed Haşim´de Gece Atmosferi, Dergah, cilt 11, ss. 18-22, 2000.
Özgün Makale
3. ŞENLER Y., Erciş´li Emrah´ın Şiirlerinde Aşık Tipi ve Hasret, Erciyes, ss. 31-32, 1997.
Özgün Makale
4. ŞENLER Y., Gönül Gözü´nden Kalem Diline, Erciyes, ss. 22-26, 1996.
Özgün Makale
5. ŞENLER Y., Mehmet Akif´in Şiir Sanatı, Erciyes, ss. 6-8, 1996.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞENLER Y., Ahmt Midhat Efendi, Bölüm: Ahmet Midhat Efendi´nin Mukaddimeleri, Yayın Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Editör: Mustafa Miyasoğlu, 2012.
Bilimsel Kitap
2. ŞENLER Y., Namık Kemal, Bölüm: Namık Kemal´in Tiyatrolarında Sosyal ve Edebî Tenkit, Yayın Yeri: NKÜ BAP Birimi, Editör: Hüseyin Su, Abdurrahim Karadeniz, 2012.
Bilimsel Kitap
3. ŞENLER Y., Namık Kemal, Bölüm: Namık Kemal´in Tiyatrolarında Sosyal Tenkit, Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Turan Karataş, Orhan Kemal Tavukçu, 2011.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞENLER Y., Hayatı Eserleri Ve Edebiyat Anlayışıyla Muhiddin Mekki, Yayın Yeri: Palet Yayınları, 2011.
2. ŞENLER Y., Türk Romanında Reformist Tipler, Yayın Yeri: Palet Yayınları, 2009.
3. ŞENLER Y., Yeni Türk Edebiyatında Edebi Eser Mukaddimeleri, Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları No:47, 2009.
4. ŞENLER Y., Kültür Ve Edebiyata Dair Görüşleriyle Yahya Kemal, Yayın Yeri: Ötüken Neşriyat, 1997.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞENLER Y., Umut ve Yaşam Pınarından Bir Avuç Su: Köstence’de Bir Osmanlı Hanımefendisi, Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu (21.10.2015-23.10.2015).
Tam metin bildiri
2. ŞENLER Y., Deli Dumrul’dan Hoca Ahmed Yesevî’ye Bir Değişim Süreci Veya Ölüm Karşısında İki Duruş, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30.09.2013-04.10.2013).
Tam metin bildiri
3. ŞENLER Y., Albanian Traditions In Besa Play Of Şemsettin Sami, 2. İnternational Balkan Annual Conference (10.10.2012-13.10.2012).
4. ŞENLER Y., Namık Kemal’in Tiyatrolarında Başkaldırı, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
5. ŞENLER Y., Yahya Kemal ve Paris, Bir Medeniyeti Yorumlamak (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
6. ŞENLER Y., Yahya Kemal’in İstanbul Sevgisinde Birleşen Kültürel Değerlerimiz, 50 Yıl Sonra Yahya Kemal Bilgi Şöleni (30.10.2008-02.11.2008).
Tam metin bildiri
7. ŞENLER Y., Rıfat Ilgaz’ın Hoca Nasrettin Ve Çömezleri Romanında Yergi, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak (08.05.2008-09.05.2008).
Tam metin bildiri
8. ŞENLER Y., Attila İlhan’ın Tarihi Romanlarında İşgal ve Milli Mücadele Yılları İstanbulu, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu (03.04.2008-05.04.2008).
Tam metin bildiri
9. ŞENLER Y., Yahya Kemal’in Eserlerinde Balkanlar, Göç Ve Balkan Hasreti, II. Uluslararası Türk Tarih Ve Edebiyatı Kongresi (11.11.2005-13.11.2005).
10. ŞENLER Y., Yahya Kemal´in Üsküp Anıları ve Üsküp Semtleri, KIBATEK IV. Uluslararası Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Sempozyumu (09.05.2000-14.05.2000).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , İşgal Yıllarında İstanbul\'\'dan Ankara\'\'ya Aydın Göçü, The Migration Conference (23.08.2017-26.08.2017).
Sözlü Bildiri
2. ŞENLER Y., Safahat’ta Aydın Profili, Millî Mücadele Ve İstiklal Marşı Bilgi Şöleni (11.03.2011-13.03.2011).
3. ŞENLER Y., Şiirlerde Maddeden Manaya Yaşanan Hayat Ve Şehr-i Üsküdar, Üsküdar Sempozyumu (12.03.2004-14.03.2004).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ŞENLER Y., Abdülhamid Döneminde İki Zirveden Yoksulluk Manzaraları, Sosyal Hizmet Sempozyumu (09.10.2003-11.10.2003).
5. ŞENLER Y., Tevfik Fikret´in Rübab-ı Şikeste´sinde Yoksulluk, Yoksulluk Sempozyumu (31.05.2003-01.06.2003).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ŞENLER Y., Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarında Ortak Çalışmanın (Collaboration) Önemi, Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu (30.05.2003-01.06.2003).
Tam metin bildiri
7. ŞENLER Y., Halide Edib´in Hatıralarında Üsküdar, Üsküdar Sempozyumu (23.05.2003-25.05.2003).
Tam metin bildiri Erişim Linki